Vyšla první kniha o Otakaru Machálkovi – zakladateli firmy OTMA z Mařatic - Uherského Hradiště, která si letos připomíná 80 let

Otakar Machálek - legionář, politický vězeň, cestovatel, obchodník  a především zakladatel dodnes fungující značky a potravinářského závodu OTMA v Uherském Hradišti se konečně dočkal své biografie. Její autor, známý uherskohradišťský muzikant a folklorista František Holmes Ilík na publikaci pracoval zhruba 3 roky. V pátek 7. září byla tato nová kniha pokřtěna za osobní přítomnosti syna Otakara Machálka Jana i vnuka Pavla, a to místostarostou Uherského Hradiště Ivo Frolecem, náměstkem ředitele OTMY Zdeňkem Gabrhelem  a historičkou a radní Blanka Rašticovou. Křest proběhl symbolicky v domě č.p. 67 v ulici 1. máje v Mařaticích, tj. přímo v místě, kde před skoro 90 lety Otakar Machálek vybudoval sklepy a prostory pro hromadnou výrobu svého rodícího se byznysu s nakládanou zeleninou.  Otakar Machálek založil závod OTMA (jehož název byl složen z počátečních písmen jeho jména) spolu se svými dvěma švagry v červenci roku 1938, tedy skoro přesně před 80 lety. Vydání publikace finančně podpořili Město Uherské Hradiště, Hamé a Hotel GRAND Uherské Hradiště.

Před lety jsem se nastěhoval do bytového domu, který nechal ve 40. letech minulého století vystavět Otakar Machálek. Když se mi do rukou dostaly materiály z jeho vykonstruovaného procesu, rozhodl jsem se více pátrat po minulosti této nevšední osobnosti,“ vysvětluje František Holmes Ilík, primáš CM Burčáci i autor několika dalších publikací.  Osud člověka, který natolik výrazně ovlivnil historii celého Uherskohradišťska i život mnoha lidí v něm, se rozhodl vepsat do knížky. „Otakar Machálek je osobnost natolik významná pro celý region, že by bylo přinejmenším nespravedlivé, aby se na tak výrazného a významného člověka, jehož život a práce ovlivnila život mnohých, zapomínalo,“ dodává autor.

 

Doteď jsem se plně soustředil na tuto knihu. Konkrétní plán na další práci zatím nemám, ale asi to bude opět nějaké etnografické téma,“ odpovídá  František Ilík na otázku, co chystá nového.

Jsem šťastný, že veřejnost, hlavně občané Mařatic a Uherského Hradiště se dozví pravdivé skutečnosti o životě mého otce.  Jeho prospěšný život, aktiva, zkušenosti a uplatnění nejen pro  Slovácko, ale celou republiku,“ oceňuje vydání knihy syn zakladatele OTMY Jan Machálek.

A doplňuje ho Pavel Machálek, vnuk Otakara Machálka, který OTMU jako ředitel vedl v 90. letech po jejím návratu do majetku rodiny: „Jsem rád, že knížka seznámí  veřejnost  s  osobností  zajímavého člověka, který zažil  turbolence dvou světových  válek  a čtyři  naprosté změny politických poměrů.  Je to knížka nejen o  něm,  ale i o Mařaticích a době,  v které žil.“

Život Otakara Machálka dokonale ilustruje turbolentní historii celé naší země. Narozen na Uherskohradišťsku spolu se 13 dalšími sourozenci v nemajetné rodině pekaře a maloobchodníka nezískal kvůli brzké smrti svého otce a tedy nedostatku rodinných financí větší formální vzdělání. I tak se ale dokázal prosadit -  přes službu v armádě a legiích a obchodních cestách po Evropě i celém světě se díky své cílevědomosti, píli a obchodnímu nadání propracoval od rodinného obchodu se smíšeným zbožím  přes živnostenskou výrobu nakládaných okurek, zelí a další konzervované zeleniny až k založení a provozování továrny OTMA, závodu na hromadné zpracování a konservování nakládané zeleniny a ovoce.

Založení závodu OTMA je i pěknou ukázkou toho, jak ve zlínském regionu probíhala  industrializace První československé republiky.

Příběh Otakara Machálka však nekončí jeho mistrným a vizionářským zakladatelským krokem. Továrnu úspěšně provedl válkou a poválečnou státem řízenou ekonomikou, ovšem v roce 1948 byla OTMA znárodněna a začleněna do jednotného národního podniku. Rodina Machálkova ovšem nepřišla jen o továrnu, ale i o osobní majetek. Machálek pak sice ještě byl jmenován vedoucím národního podniku FRUTA v Bzenci, ale poté co předal komunistickým funkcionářům nezbytné znalosti k řízení podniků byl po necelém roce v roce 1950 zatčen a po vykonstruovaném obvinění z hospodářských deliktů byl odsouzen do vězení na 3,5 roku. Jeho manželka se dvěma malými syny zůstala zcela bez prostředků, rodina přišla o skoro celý zbytek osobního majetku, včetně obrazů, potravin a nádobí, a nějaký čas byla dokonce ubytovaná v bývalém skladišti.  Otakar Machálek sice výkon trestu  na stavbě nového Letu Kunovice a v uranových dolech v Jáchymově  přežil, když byl ale v roce 1954 jako jedenašedesátiletý propuštěn, měl již podlomené zdraví. Jeho činorodá povaha mu však nedovolila zahálet. Naposledy pracoval jako vrátný ve Starém Městě. Zemřel v roce 1967 v 73 letech, když mu selhalo srdce.

 

Zajímavosti že života Otakara Machálka

 • Za 2. světové války Machálek zachránil několik lidí od nasazení na nucené práce  v Německu, když jim dal oficiálně práci u sebe. Finančně podporoval i partyzány. Po celou dobu války pak u sebe v domě ukrýval pohonné  hmoty, které po válce věnoval městu. 
 • Machálek byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva Mařatic (v té době byly ještě samostatné a nebyly součástí Uherského Hradiště)  - mj. se spolu s ostatními zasloužil o vybudování nové školy v roce 1931. Finančně ji podporoval, stejně jako mateřskou školu.
 • Po uvěznění Otakara Machálka v roce 1950 pomáhali jeho rodině, která se ocitla prakticky bez prostředků, bývalí zaměstnanci jejich OTMY. Tajně, např. v noci, přes plot přehazovali balíčky potravin, jako byla mouka, sádlo, luštěniny, slanina apod.
 • Při zakládání obchodní společnosti OTMA v roce 1938 do ní Otakar Machálek vložil 254 000 Kč, přičemž tehdejší průměrné platy se pro srovnání pohybovaly kolem 1000 - 1500 Kč měsíčně

 

O AUTOROVI: Ing. František Holmes Ilík (nar. 1948) – Narodil se v Míkovicích, kam se dodnes vrací a tráví svůj volný čas na chalupě v Rúbanici. Veřejnost ho nejvíce zná jako primáše cimbálové muziky Burčáci. Celý svůj profesní život pracoval na železnici, před odchodem do penze zastával místo přednosty stanice Staré Město. Věnuje se také publikační činnosti, je autorem knihy Slovácká dědina Míkovice nebo Slovníku nářečí regionu Dolní Poolšaví a spoluautorem publikace Hody s právem kdysi a dnes. Je držitelem Ceny města Uherské Hradiště z roku 2016, kde také žije.

O OTMĚ DNES:

V současnosti sortiment závodu čítá více než 70 druhů výrobků pod značkou OTMA a další výrobky pod značkou  Hamé, případně privátními značkami.  V rámci rajčatového programu pod značku OTMA spadají různé druhy kečupů, přílohových a hotových omáček a také protlaků a pyré. Prakticky veškerá výroba je bezlepková, tj. výrobky mohou bez obav konzumovat i lidé s celiakií či intolerancí na lepek.  Výrobky z OTMY se vyváží například na Slovensko, do Kanady, Velké Británie, Španělska, Irska, Polska či Rumunska. Více na www.otma.cz

Život Otakara Machálka v bodech:

 • 1893 - narodil se jako dvanácté ze 14 dětí maloobchodníkovi Janu Machálkovi a Kateřině Machálkové
 • 1915 – zajat na ruské frontě, celá jeho rota přešla do vznikajících čs. legií, které bojovaly za svobodu rodícího se Československa
 • 1923 – návrat do Mařatic z cest po světě, po smrti matky převzal od bratra Františka rodinný obchod se smíšeným zbožím v domě č.p. 67 v ulici 1. máje
 • 1926 – svatba s Marií Hrbatou (měli 2 syny – Otakara a Jana)
 • 1929 – rozšíření podnikání  - živnostenská výroba nakládaných okurek, zelí a další konzervované zeleniny
 • 1938 – založení veřejné obchodní společnosti OTMA spolu se švagry Janem Skalkou a Karlem Tešnerem, sídlo podnikání přeneseno na nové pozemky v Mařaticích, kde začalo budování závodu
 • 1948 – zestátnění OTMY, propadnutí většiny osobního majetku Machálkových státu
 • 1949 – na krátko jmenován vedoucím národního podniku FRUTA v Bzenci
 • 1950 -  zatčen a obviněn ve vykonstruovaném procesu a odsouzen na 3,5 roky a propadnutí poloviny jeho osobního majetku
 • 1954 – propuštěn z vězení
 • pracoval jako betonář v LETU Kunovice a v důchodů jako vrátný v Hutní odbytové základně ve Starém Městě
 • 1967- Otakar Machálek zemřel v 73 letech na selhání srdce

----------------------------------------

 • 1993 -  plně rehabilitován soudem
 • 1993 – závod OTMA vrácen v rámci restitucí potomkům původních majitelů
 • 1998 – prodej OTMY skupině Hamé

Údaje o knize:

František H. Ilík: OTAKAR MACHÁLEK, OTMA A MAŘATICE,

Vydal: František H. Ilík, Uherské Hradiště 2018

Vydání první

Grafická úprava: Ing. Zdeněk Zapletal, STUDIO 5, v.o.s., Uherské Hradiště

Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., Uherský Brod

Náklad: 500 ks

Vydáno: 2018

68 stran